מוניטור האקדמיה הישראלית
English
חיפוש
למה משמש המוניטור?
מאמרי מערכת
מי אנחנו
אוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תל אביב
מוסדות אחרים
חרם בשיתוף עם אקדמאים ישראלים
חתימות של אקדמאים ישראליים על עצומות אנטי-ישראליות
מאמרים כלליים
פורום קוראים
צור קשר
מי אנחנו
אנשי אקדמיה: תכירו את המרצים ה"פוסט-ציונים"
 
 
אנשי אקדמיה רבים משלבים בהרצאותיהם תכנים פוליטיים נגדהמדינה. "המטרה היא לגרום לסטודנטים להתחיל לחשוב מחדש", מסביר אחד מהם, אבל יש מישמתנגד לכך וטוען כי מדובר בהפצת שקרים. כדי להלחם בתופעה, אף הוקם אתר המציג את כלאותם מרצים על מנת "לחשוף בפני הציבור הרחב את המתרחש במימונו באוניברסיטאות"
ענת ברשקובסקי, פורסם:  19.10.06, 13:15  ynet
"באוניברסיטאות הישראליות שורצים אנשי סגל קיצוניים למכביר, שרבים מהם שונאים אתמדינתם, מעודדים את אויבי ארצם ומשתפים פעולה עם ארגונים אנטי-ישראליים מסביב לעולםלעיתים אף עם אנטישמים מוצהרים". (מתוך דף השער של האתר \'מוניטור האקדמיה הישראלית\').

סטודנטים רבים למדעי החברה והרוח אולי לא מודעים לכך, אבל חלק מסגלהמרצים שלהם פועל במסגרות בינלאומיות נגד הגדרתה של ישראל כמדינה יהודית, עוסקביוזמות לחרמות אקדמיות ומשתתף בתעמולה פלסטינית מתמשכת נגד מדיניות הממשלה. אותהקבוצת חוקרים ומרצים, אשר זכתה לשם "פוסט ציונים" - סוציולוגים והיסטוריונים ששמולעצמם כמטרה לחשוף את "הצד האחר" והפחות פופולרי של הציונות - אינה מהססת להעבירבמהלך ההרצאות תכנית הקשורים בעוולות המדינה כלפי הפלסטינים, היעדר השוויון האזרחישל ערביי ישראל, מגבלותיה של דמוקרטיה במדינה יהודית ועוד סוגיות ביקורתיות.

דור החוקרים הוותיקים אינו רואה בעין יפה את התופעה ההולכת ומתפשטתוטוען כי מדובר בפוליטיזציה של האקדמיה, בהחדרת סדר יום אנטי ישראלי למוסדותישראליים ובעיקר, כפי שהוכח במספר מחקרים שבדקו את הנושא, בשיבוש הליכי המחקרהתקינים של המדע. כדי להלחם באותה קבוצת מרצים ההולכת וגדלה, הוקם האתר "מוניטורהאקדמיה הישראלית" , המאגד בתוכו מאמרים והתבטאויות של ה"פוסט-ציונים" מכתבי עתמדעיים וכלי תקשורת שונים, על מנת "להזהיר" את הסטודנטים מפניהם וכדי לחשוף אתחומרת התופעה.

דנה ברנט, המנהלת את האתר יחד עם פרופסור סטיבן פלאוט, מסבירה כי מטרתםהיא "לחשוף בפני הציבור הרחב את המתרחש במימונו באוניברסיטאות. שמנו לב שישנהפעילות רבה של אנשי אקדמיה ישראלים, המקבלים משכורת מהמדינה אך מנצלים אותה לטובתהאידיאולוגיה הפרטית שלהם. הם מפיצים שקרים על ישראל ויש הרבה אנשים בעולם ששמחיםלשמוע על זה". לטענתה ברנט, תחת שלל קורסים הפועלים לחשיפת התלמיד ל\\"דרכיהתבוננות אחרות על המציאות הישראלית\\", מתקיימת למעשה תעמולה אנטי ישראלית.
 

"
יש שקוראים למה שאני עושה שטיפת מוח"
 

התחושה בקרב אנשי אתר "המוניטור" היא כי המרצים מנצלים את הבמה הסטודנטיאלית שניתנת להם, ועוסקים בנסיונות בלתי פוסקים לעצב פוליטית את קהל המאזינים. כך לדוגמא, ייפתח השנה באוניברסיטת בן גוריון בנגב הקורס "צדק חברתי ומדיניות ציבורית בישראל", המרוכז על ידי פרופסור אורן יפתחאל מהמחלקה לגיאוגרפיה. יפתחאל ידוע כמבקר חריף של המדיניות הציונית שפעלה ל"ייהוד" הגליל וחלקים אחרים במדינה, הוא היה בין החותמים על מכתבי התמיכה בסרבני השמאל ולקח חלק במאמצים להביא לשחרורה של טלי פחימה .
פרופסור יפתחאל מסביר כי במהלך הקורס ילמד את הסטודנטים תפיסות צדקחברתיות, ימחיש את אכזריות הקפיטליזם ויבהיר כיצד שיקולי הביטחון הישראלי גוברים עלמצוקת הכיבוש של הפלסטינים ומצבם של הבדווים בנגב. "אינני משליך את האידיאולוגיהשלי", הוא מבהיר. "אני לא מפחד לומר את הדעות שלי. אף סטודנט לא יישפט אם לא יהיהבדעותיי אבל יש אמת ויש אידיאולוגיה וצריך לנווט בין השניים".
מלבד ההרצאות באוניברסיטה, חתמו פרופסור יפתחאל וכמה מחבריו על אמנה בההביעו את הערכתם לסטודנטים ומרצים המסרבים לשרת כחיילים \\"בשטחים הכבושים\\". באותה אמנה הם התחייבו "לעזור ככל יכולתנו לסטודנטים שכתוצאה מסירובם לשרת בשטחיםיתקלו בקשיים לימודיים, כלכליים או מינהליים".

ד"ר לב גרינברג, ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטתבן-גוריון בנגב, היה גם הוא בין החותמים על האמנה והוא מודה כי יש בכך ניסיון "לעגןעמדה אישית בהיסטוריה ובעובדות". הוא מודע לכך שדעותיו אינן מקובלות על פי רוב וגאהבכך שהוא מצליח להשפיע פוליטית על תלמידיו: "המטרה היא לגרום לסטודנטים להתחיללחשוב מחדש. סטודנטים שבאו לקורס שלי על הסכסוך הישראלי-פלסטיני עם דעות ימניות, בלי שחשבו על כך הרבה, שינו את דעתם, אך לא בהכרח אימצו את דעותיי. יש שקוראים למהשאני עושה שטיפת מוח".

להיות מרצה אובייקטיבי? לא בשבילי

אבל לא רק אוניברסיטת בן גוריון בנגב זוכה לייצוג בוויכוח אודותלגיטימיות ניצול האקדמיה להשפעה פוליטית. גם באוניברסיטת חיפה פועלים מרצים רביםהמופיעים ברשימות אתר ה"מוניטור", כמו למשל ד"ר אילן פפה מבית הספר למדעי המדינה. ד"ר פפה הוא מן הדוברים המובילים בישראל נגד הגדרת המדינה כיהודית וממקדמי רעיון \'מדינת כל אזרחיה\'. לאלו הקוראים למרצים לשמור על אובייקטיביות הוא משיב בביטול: "אני אחד המרצים הבודדים האומר בגלוי את דעותיי. אני לא אוהב את החברים האקדמאייםשאומרים שהם אובייקטיבים\\". הקורסים שהוא מעביר, ביניהם "הנאכ?בה של 1948", הםמבחינתו לא פחות מאשר שליחות. "היכן, אם לא באקדמיה, אקדם את האג\'נדה הפוליטית שלי?", הוא אומר.

לפי נתוני אתר ה"מוניטור" יש עוד שורה ארוכה של מרצים ישראליםבאוניברסיטאות ובמכללות השותפים למגמה. ד"ר אודי לבל, מרצה לפסיכולוגיה פוליטיתממכון בן גוריון בשדה בוקר ובמכללת ספיר, ערך מחקר בנושא והעלה כי אכן התופעה תופסתתאוצה. הוא אסף את חומרי הקריאה (סיליבוס) של קורסי המבואות במדעי החברה והרוחבעשור האחרון מאוניברסיטאות בישראל ומצא כי משנה לשנה מתרבים השיעורים התומכיםברעיון הפוסט ציוני.


תחת שלל מותגים כמו \'זכויות אזרח\', \'זכויות אדם\', \'פמיניזם\' או \'צדק חברתי\' - מועבר מסר כי בכל הרעות החולות של החברה אשמה לא אחרת מאשרהציונות", מסביר ד"ר לבל את הבעייתיות שבהרצאות רבות. "מדובר בפסילת הרעיוןהלאומי".

לטענתו של ד"ר לבל לא מדובר רק על אופנה אקדמית אלא על חוסר מקצועיות: "הסטודנט הישראלי למדעי המדינה נחשף לתיאוריות ביקורתיות אך לא לרעיון הלאומי אולתורת הציונות". הוא גם יודע להסביר מהיכן, בין היתר, צמחה התופעה ומכנה זאת \'היעדר ריבונות של האקדמיה הישראלית\'. "הערכת המרצה הישראלי המעוניין בקידוםנעשית בחו"ל, כאשר מרצים אירופאים ואמריקאים הם השופטים את פרסומיו. לפיכך נוצרתאצלו מוטיבציה להשביע את רצונם, והמשמעות היא הצגת עמדות ביקורתיות נוקבות ולעיתיםאף כאלו השוללות את זכות קיומה של המדינה".
 
חזרה ל "מי אנחנו"שלח תגובה
חזרה לראש הדף
    האתר הוקם ע"י Sitebank ומתוחזק ע"י Blueweb Internet Services
    מבקרים: 255205982שלח לחברהוסף למועדפיםהפוך לעמוד הביתתצורת הדפסה
    blueweb