מוניטור האקדמיה הישראלית
English
חיפוש
למה משמש המוניטור?
מאמרי מערכת
מי אנחנו
אוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תל אביב
מוסדות אחרים
חרם בשיתוף עם אקדמאים ישראלים
חתימות של אקדמאים ישראליים על עצומות אנטי-ישראליות
מאמרים כלליים
פורום קוראים
צור קשר
אוניברסיטת תל אביב
אייל גרוס

http://notes.co.il/gross/31648.asp
בג"צ, החומה והמתנחלים: האקדח שניתלה במערכה הראשונה

שותף להפרת האיזון

בג"צ מכשיר מצב שבו נטל ההגנה על המתנחלים מוטל על הפלסטינים

פורסם - בגרסה מקוצרת מעט - הארץ 2.5.2007
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/854598.htm
 
l

אם רוצים להבין כיצד עובד כיום ההיגיון של משטר הכיבוש, ככזה שמאפשר לפגוע בזכויות האוכלוסייה הפלסטינית בשם ההתנחלויות, תוך עיוות המשפט הבינלאומי, אפשר לפנות לפסק הדין שנתן בג"צ בשבוע שעבר בנוגע לגדר בין דיר קדיס לבין ההתנחלות מודיעין עלית. תושבי הכפר הפלסטיני דיר קדיס טענו באמצעות האגודה לזכויות האזרח נגד פגיעה בהם לשם הקמת הגדר שהתבטאה בתפיסת קרקעות חקלאיות, עקירת עצי זית, ומשטר היתרים שיגביל את גישתם לאדמותיהם. הגדר באזור זה נועדה להגן, בין היתר, על תושבי מודיעין עלית. המדינה טענה בבג"צ כי יש לקחת בחשבון גם את התוכניות להרחיב את ההתנחלות. חברות הנדל"ן המושקעות באזור טענו שיש להתחשב גם באינטרסים שלהן.


בפסק דינו נשאר בג"צ עמום לגבי השאלה של חוקיות תוואי גדר שמטרתו הרחבת ההתנחלויות: לדברי בית המשפט תוכניות התרחבות יכולות להוות שיקול באשר לתוואי הגדר, אם כי אינן שיקול מכריע, והן אינן יכולות להיות השיקול היחיד. לשיקולים של הפגיעה הכלכלית בחברות הנדל"ן "משקל מוגבל" בשיקולי המפקד הצבאי. טענות אלו, בדבר הרחבת ההתנחלויות והשיקולים הכלכליים של חברות הנדל"ן נדחקו אם כן לשוליים - אך לא נדחו לחלוטין. האקדח נתלה במערכה הראשונה ועלול לירות במערכה השלישית.


עם זאת, חזר בג"צ בפסק הדין על קביעותיו הקודמות לפיהן עצם ההגנה על
התנחלויות קיימות (להבדיל מהגנה על מדינת ישראל עצמה) הוא שיקול לגיטימי בקביעת תוואי הגדר. למפקד הצבאי בשטח הכבוש יש, קבע בג"צ, את הסמכות להקים בשטח הכבוש גדר למען הגנה על תושבי ישראל הגרים בהתנחלויות, וזאת כנובע, לפי בג"צ, הן מהמשפט הבינלאומי והן מהמשפט הישראלי. על כן על המפקד הצבאי לאזן בין שלושה שיקולים: (1) השיקול הביטחוני-צבאי של הגנה על בטחון המדינה ובטחון הצבא; (2) טובת האוכלוסייה הפלסטינית המקומית וזכויות האדם שלה; (3) הגנה על זכויות האדם של הישראלים הגרים באזור. בהתחשב בכך קבע בג"צ כי המפקד הצבאי איזן בין השיקולים השונים כראוי ודחה את העתירה.


אך בג"צ, שקבע בפסק-דינו כפי שקבע שוב ושוב בעבר, כי על המפקד הצבאי לקיים "איזון עדין בין צרכים ואינטרסים מתנגשים", משתתף בעצם בהפרת האיזון העדין של המשפט הבינלאומי ההומאניטארי: לפי המשפט הבינלאומי על המפקד הצבאי בשטח כבוש לאזן בין שיקולי הביטחון לבין ההגנה על זכויות תושבי השטח הכבוש. אך המהלך שבג"צ מכשיר, הוא הוספת רכיב שלישי לתמונה, והוא הגנה על המתנחלים ולמעשה על ההתנחלויות. כידוע, המשפט הבינלאומי הנוגע לשטח כבוש אוסר את ההתנחלויות: אמנת ז'נבה הרביעית אוסרת בצורה מפורשת על העברת אוכלוסיה אזרחית של המדינה הכובשת לשטח הכבוש. בג"צ נמנע לאורך כל השנים מלחוות דעה לגבי חוקיות ההתנחלויות, אך קבע כי בלי קשר לשאלת חוקיותן, על המפקד הצבאי להגן על הביטחון והזכויות של המתנחלים, וכי שיקול זה צריך להיות חלק מנוסחת האיזון כאשר מגבילים זכויות של האוכלוסייה הפלסטינית.

אך בקביעה זו, עיוות למעשה בג"צ את האיזון של המשפט הבינלאומי ההומאניטארי. פסיקתו מכשירה מצב בו נטל ההגנה על הביטחון והזכויות של המתנחלים מוטל על כתפי האוכלוסייה הפלסטינית. זהו נטל שלא נצפה במשפט הבינלאומי, שאסר על עצם ההתנחלויות. אסור למפקד הצבאי בשטח כבוש לגרום לשינויים דמוגרפים ואחרים בשטח: חובה עליו לפעול למען הסדר והביטחון הציבוריים באזור, ולמען האוכלוסייה המקומית, מתוך תפיסה שהכיבוש הוא מצב זמני בו מוחזק שטח במעין נאמנות. אך בכיבוש הישראלי בשטחים, עוות מצב זה על ידי ההתנחלויות. ההתנחלויות הוקמו תוך נישול של האוכלוסייה המקומית ממשאבי הקרקע, המים ושלטון החוק. עצם הקביעה שההגנה עליהן ועל הביטחון והזכויות של תושביהן מהווה שיקול לגיטימי של המפקד הצבאי שבשמו ניתן לפגוע בזכויות של הפלסטינים, והטענה שקביעה זו מעוגנת במשפט הבינלאומי העוסק בדיני כיבוש, מהווה היפוך של דיני הכיבוש על ראשם, ומאפשרת פגיעה באוכלוסיה המקומית למען האוכלוסייה המנשלת אותה.

העובדה שבג"צ פוסק לבסוף כי האיזון נעשה בצורה "מידתית", אין בה כדי להכשיר את השרץ: מידתיות נבחנת ביחס למעשים מותרים, ונוסחת איזון שמאפשרת פגיעה בזכויות הפלסטינים כדי להגן על ההתנחלויות האסורות, פסולה מלכתחילה.


 
חזרה ל "אוניברסיטת תל אביב"שלח תגובה
חזרה לראש הדף
    האתר הוקם ע"י Sitebank ומתוחזק ע"י Blueweb Internet Services
    מבקרים: 253814881שלח לחברהוסף למועדפיםהפוך לעמוד הביתתצורת הדפסה
    blueweb