מוניטור האקדמיה הישראלית
English
חיפוש
למה משמש המוניטור?
מאמרי מערכת
מי אנחנו
אוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תל אביב
מוסדות אחרים
חרם בשיתוף עם אקדמאים ישראלים
חתימות של אקדמאים ישראליים על עצומות אנטי-ישראליות
מאמרים כלליים
פורום קוראים
צור קשר
אוניברסיטת חיפה
יובל יונאי [אוניברסיטת חיפה, סוציולוגיה] מציג את הקורס "יחסי פלסטינים-יהודים בישראל"

 

 אוניברסיטת חיפה                                                                                    שנה"ל תשס"ט, סמסטר ב'

 הפקולטה למדעי-החברה                                                               יום ד', 17-21

 החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה                                                                                       

 

 יחסי פלסטינים-יהודים בישראל

 

 ד"ר יובל יונאי, רויטל יונאי, מייסון בדאווי

 שעת-קבלה: יום ד', 4-5; חדר 7007, טל. 8240016 (פנימי 2016)

Email: yyonay@soc.haifa.ac.il

 
הקורס עוסק במערכת היחסים בין אזרחי ישראל הערבים-פלסטינים והיהודים תוך התמקדות באופן בו פרטים משתי הקבוצות תופסות את עצמן, את הקבוצה השנייה ואת טיב הקשר בין פלסטינים ליהודים. במהלך הקורס נעסוק בהיסטוריה של הסכסוך היהודי-פלסטיני כפי שהוא נתפס ע"י שני הצדדים. הקורס יעסוק בשאלה כיצד שתי הקהילות, הפלסטינית והיהודית, מבנות את הזיכרון של עצמן ושל המאבק ביניהן, ונשאל האם אפשר להבנות זיכרון קולקטיבי משותף שישמש בסיס להידברות בין הקבוצות.  כמו-כן נעסוק בטיב היחסים העכשוויים בין יהודים לפלסטינים, בקיפוח ואפליה ממוסדים של פלסטינים בישראל.  בהמשך נדון בסוגית הגדרת אופייה של מדינת ישראל ובניסיונות לפיוס ולהידברות בין אזרחי ישראל היהודים והפלסטינים. במסגרת הקורס תשולב סדנה שמטרתה לאפשר לסטודנטים עיבוד של החומר הנלמד והכרות טובה יותר עם עמדותיהם ורגשותיהם של בנות ובני קבוצת הלאום האחר, וכמו כן תספק הזדמנות לבחינה עצמית של עמדות וערכים.

 

חובות התלמידות והתלמידים

השתתפות פעילה בשיעורים היא חלק מדרישות הקורס, והחסרת יותר משלושה שיעורים (כולל חצאי-שיעורים) עלולה להביא לפגיעה בציון ואף לפסילת הקורס כולו! הציון יהיה מורכב משני חלקים. חלק אחד יהיה על בסיס השתתפות בשיעורים במלואם. כל שיעור יזכה את התלמיד/ה ב-5 נקודות, והנקודות הצבורות ישמשו כ"ציון מגן". בסיום הסמסטר ייערך מבחן על חומר הקריאות וההרצאות, ומבחן זה יאפשר את השלמת הציון ל-100. הציון ייקבע, אפוא, ע"פ הנוסחה הבאה:

Final grade = 5N + T(100-5N)

N = Number of classes fully attended.

T = Grade in the final exam

המבחן יהיה מבחן רב-ברירות ("אמריקאי") על חומר הקריאה בלבד.

 

הבהרה לגבי תוכני הקורס ורגישותו

הקורס "סוציולוגיה של כיבוש" עוסק בשאלות מרכזיות וחשובות לגבי מהות החברה הישראלית וטיב היחסים בין הקבוצות המרכיבות אותה, שאלות המפלגות את האוכלוסייה הישראלית באופן קוטבי.  הקורס אינו תומך בעמדה זו או אחרת בסוגיות אלו אלא מעודד הכרות מעמיקה יותר עם עצם הסוגיות ועם העמדות של בני העם השני ביחס לאותן סוגיות.  מטרות הקורס הן, לפיכך, להגביר את המודעות להיבטים הסוציולוגיים והאישיים של שאלות אלו כדי לעודד חשיבה ביקורתית ועצמאית בנושא.

 

יחד עם זאת, הקורס בנוי על ההנחה שהפרדה גמורה בין מדע לאידיאולוגיה אינה אפשרית, מכיוון שתפיסות אידיאולוגיות משפיעות על האופן בו עובדות נתפשות ומקבלות משמעות.  בשל כך נשתדל לשמור בקורס על סובלנות מקסימאלית.  נקשיב בסבלנות לכל טיעון שיועלה, גם אם הוא נראה לנו דמגוגי, אבסורדי, ואפילו מסוכן.  במקום לבטל טיעונים הנראים לנו מופרכים (של משתתפי הסמינר, של מרצים אורחים או של מחברי טקסטים שונים), נשתדל לדון בהם בצורה ביקורתית, להבין את הרקע להעלאתם וללמוד מהם ככל האפשר.

 


קריאה (ייתכנו תוספות בהמשך)

 

בן-אליעזר, אורי. 1995. דרך הכוונת: היווצרותו של המיליטריזם הישראלי 1936-1956, 9-32 ו-309-315. תל-אביב: דביר.

 

מוריס, בני. 2000. תיקון טעות: יהודים וערבים בישראל, 1936-1956, עמ' 23-41 ("ההיסטוריוגרפיה החדשה: ישראל פוגשת את עברה"), 141-148 ("מבצע 'חירם': תיקון טעות"), 149-174 ("'נדידה שרצון ואונס כרוכים בה יחדיו': על העברת תושביה הנותרים של מג'דל לעזה, 1950"). תל-אביב: עם עובד.

 

דו"ח ועדת אור לחקר אירועי אוקטובר 2000, סעיפים 1-67.

 

סמוחה, סמי. 2000. "המשטר של מדינת-ישראל: דמוקרטיה אזרחית, אי-דמוקרטיה או דמוקרטיה אתנית?" סוציולוגיה ישראלית ב(2): 565-630.

 

יפתחאל, אורן. 2000. "'אתנוקרטיה', גיאוגרפיה ודמוקרטיה: על הפוליטיקה של ייהוד הארץ". אלפיים 19: 78-105.

 

ג'מאל, אמל. 2005. "על מוסריות הזכויות הקולקטיביות של הערבים בישראל". גיליון עדאלה האלקטרוני 12.

 

מדה אלכרמל. 2007. הצהרת חיפה.

 

גנז, חיים. 2006 "מדינה יהודית", פרק 5 בספר מריכארד ואגנר עד זכות השיבה: ניתוח פילוסופי של בעיות ציבור ישראליות. תל-אביב: עם עובד.

 

 

 

חזרה ל "אוניברסיטת חיפה"שלח תגובה
חזרה לראש הדף
    האתר הוקם ע"י Sitebank ומתוחזק ע"י Blueweb Internet Services
    מבקרים: 254177211שלח לחברהוסף למועדפיםהפוך לעמוד הביתתצורת הדפסה
    blueweb