מוניטור האקדמיה הישראלית
English
חיפוש
למה משמש המוניטור?
מאמרי מערכת
מי אנחנו
אוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תל אביב
מוסדות אחרים
חרם בשיתוף עם אקדמאים ישראלים
חתימות של אקדמאים ישראליים על עצומות אנטי-ישראליות
מאמרים כלליים
פורום קוראים
צור קשר
מאמרי מערכת
המחבל ומשתף הפעולה

המחבל ומשתף הפעולה את האקדמאים החובטים בישראל יש לנדות, להחרים ולפטר לאלתר מכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ, או, כיצד הלשון הכפולה ה"ישרה אך טפשה" של אונ' בר-אילן ותקיעת הסכין בגב שהיא בבחינת "רצח אח", של הגר קוטף ושות', משמשים כדוגמה לעמדה של שיתוף-פעולה תקין-פוליטית של מוסדות אקדמיים ביחס לסניף השמאל הרדיקלי החדש הגלובלי האנטי-ציוני בישראל

 

 

דיון שהתקיים לאחרונה באונ' בר-אילן בנושא "מגדר ובטחון" גרם למהומה רבה בחוגים ציוניים ודתיים http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/131700  

 

 מפגן של מרצים שמאלנים קיצוניים ואנטי-ציוניים רמזו, בין נושאים אחרים פוליטיים לחלוטין, שניתן לגזור גזרה שווה בין חיילי צה"ל לבין חיילים נאציים. למה? כי הם יוצרים קשר חברי, הם מתחברים ביניהם. אין חברים בצבא. הנאצים עשו את זה, אז...

 

מבקרים מחוגים ציוניים טוענים כי אף אחת מההרצאות לא איזנה את הזווית האנטי-ישראלית או הציעה זווית מצדדת בצה"ל, במה שאמור להיות דיון אקדמי בלתי-פוליטי.

 

מתוך תפריט מגווון של הרצאות מאד פוליטיות ושל אוסף של דמויות, הגר קוטף, מאוניברסיטת ת"א, והרצאתה בנושא פעילות הארגון האנטי-צה"לי "מחסום ווטש" (Machsom Watch), ארגון שמאל קיצוני ישראלי של נשים המתנגד למדיניות המחסומים ביהודה ושומרון, ואורנה ששון-לוי, מאונ' בר-אילן לא פחות, והרצאתה בנושא "הצבא כמוסד יתר-מגדרי", מהוות שתי דוגמאות טובות, טובות מדי, יש להחרד, לדמויות הנדונות ולדברים שבפיהם.

 

קיצוניות: בירייה אופיינית אחת שמאל/ליברלית-קיצונית, ששון-לוי הרגה שתי צפורים. היא הגדירה מחדש את הצבא וגם מה הוא צריך להיות לפי אמונתה השמאל/ליברלית-קיצונית, המובאת אל הקיצוניות האווילית באופן קיצוני, מנותק מכל תבנית צבאית ידועה, אך ורק כדי להוכיח את ראיית עולמה הפמיניסטית קיצונית, ובעצם נוכחותה חשפה את עורה האמתי באשר לסכסוך הישראלי-פלשתיני את עמדתה האנטי-ציונית והאנטי-ישראלית/יהודית קיצונית: בזמנו, ששון-לוי חתמה על עצומה הקוראת לשחרורה של טלי פחימה, אשר הורשעה והושמה בכלא על עזרה לטרוריסטים.

 

קיצוניות: קוטף מקדה את הגיגיה המיגדריים מעוררי ההשראה ב-MachsomWatch. במעשה רצח-אח של תקיעת סכין בגב, קוטף סוברת כנראה, שמוטב שבני ובנך ימותו או יוטל בהם מום על מזבח הזכויות (הנתפסות בטעות כקיימות בנסיבות אלו) של טרוריסטית ערבייה פלסטינית המתיזה חומצה בעיניהם או דוקרת אותם בסכין המטבח שהחביאה בכליה ובבגדיה שאין לגעת בהם מפאת כבוד האשה הערבייה הרוצחת, או על מזבח הזכויות (הנתפסות, שוב, בטעות, כקיימות בנסיבות אלו) של טרוריסט ערבי פלסטיני אשר, כה אופייני במוג לבו, מתחפש לאשה (שוב, כיוון שאין לגעת בהן מפאת כבודן כאשה ערבייה) ויורה בהם מטווח אפס.

עשיית שימוש אמתית במושג ובנושא המגדר בצורה פמיניסטית קצונית ובצורה אופיינית לשמאל החדש האנטי-ציוני. ראשית, חייל, קוטף סוברת, שאל אותה (האשה זו העומדת מולו, או גבר מוג לב?) אם היא אוהבת אותך, אתה בן דודה אחרי הכל; ואז, שאל לרשותה לערוך חיפוש עדין בה ובמטענה; אז, אם מנסה היא לדקור אותך, לירות בך, להטיל בך מום, אמור לה בחיוך אוהבאתה בן-דודה, הלא"נו, נו, נו, לא יפה, נערה, לא יפה, אני אצטרך לקרוא לעו"ד אשר יתייעץ עם המפקד שלי מה לעשות עכשיו; חכי; שתי משהו קר בינתיים".

 

זה החומר וזו הדרך ששתי נשים אלו, ומאתיים או שלוש מאות אנשי הרוח האחרים באקדמיה הישראלית הנמצאים בחברתן ומחזיקים באותה עמדה אנטי-ציונית/ישראלית, מפיצות לבנינו ובנותינו את שנאתן ואת הדעה הקדומה שלהן באשר לתביעה היהודית החוקית הבלתי ניתנת לערעור להגדרה עצמית בארצו עתיקת היומין. ארץ הנמצאת עתה, בחלקה, תחת כבוש ערבי/מוסלמי אימפריאליסטי, לפי הגדרתם עצמם בספר הקודש שלהם  "התאסלם או מות, באשר הנך! ג'יהאד!" ארץ אשר חלק מאחינו לא עזבו מעולם. ארץ אליה חזרו מיליוני יהודים מונעים ע"י אמונה חזקה כי זו ארצם עתה כיוון שזו הייתה ארצם תמיד, וכך תהיה עד עולם. המאמץ המאורגן המרושע הבלתי פוסק של קוטף וששון-לוי למען מטרתן הנלוזה, פוסל אותן ואת חבריהן באחת וללא עוררין מללמד ומלהחזיק בתפקידי הוראה כלשהם במערכת החינוך הישראלית על כל רמותיה. מאמצן זה הנו סיבה ברורה, ישירה, ויותר ממספקת להחרמתן הכוללת ע"י כולנו, כל מי אשר לצדק, להגינות ולישראל.

 

דיון בלתי פוליטי?  ה"... בטחון" בכותרת הדיון ובהקשר הישראלי עשויים אף להתחיל להוות במה בלתי פוליטית? היש מי אשר מסוגל אף לחשוב על נתק שכזה? כנראה שכן. המוח השמאלני האקדמי המניפולטיבי מסוגל לבצע כל צורה של התעמלות שכלית מקיאבלית, אם זה משרת את המטרה. לחבוט בישראל ולהפליל אותה.    

 

במכתב לא' בר-אילן ולשר החינוך גדעון סער, ח"כ אריה אלדד תקף את הדיון בטענה כי הוא מערער את יסודות המדינה.

 

הח"כ ציין ש"המועצה להשכלה גבוהה מממנת את אוניברסיטת בר-אילן ולא את א' ביר-זית, כיוון שהיא מאמינה שתכנית הלימודים של האוניברסיטה תואמת את מטרות מדינת ישראל. [אך; ד.ב.] מתוך הסתכלות בתכנית הדיון, נראה שמטרתו לערער את המדינה. זהו דיון אנטי-ישראלי לחלוטין, ואם דיון דומה היה נערך באוניברסיטה מחוץ למדינה, משרד החוץ היה מוחה ומארגן הפגנות-נגד". טענות מצויינות. 

 

אוניברסיטת בר-אילן מכחישה את טענות ח"כ אריה אלדד. דובר האוניברסיטה אמר כי דיון הנו "מפגש אקדמי אופייני אשר תוכנו וההרצאות שבו נבחרו ע"י ועדת הכוונה אקדמית ואושרו ע"י ראש החוג".

"כל עוד התוכנית מאושרת ע"י גורמים אקדמיים מורשים, הנהלת האוניברסיטה, אשר מאמינה בחופש אקדמי, אינה מתערבת", הסביר הדובר. "בהתאם לנוהג המקובל, מארגני הדיון פרסמו הודעה מקדימה המבקשת מחוקרים להציג את הצעותיהם עבור המפגש. בחירת המחקרים שהוצגו, התבססה אך ורק על ערכם המדעי וללא קשר לתוכנם המדיני, אם תוכן כזה אכן קיים".

 

בכפל לשון "ישר אך טיפש", אתר האינטרנט של האוניברסיטה טוען כי המוסד "מתייחס לעקרונות המקודשים של היהדות כביטוי לייחודיותו של העם היהודי, בהתאם לעקרונות אשר נקבעו עם היווסדו. התפקידים הבסיסיים של האוניברסיטה כוללים תמיכה בהבטחת העקרונות הללו מתוך אהבה ומתוך מטרה לאמן ולהצמיח מלומדים, חוקרים ואנשי מדע בקיאים בתורה וחדורים ברוח היהדות המקורית ובאהבת הזולת".   

 

מה שאני רואה בפעולות ובהבהרות אוניברסיטת בר-אילן, באתר האינטרנט שלה ובנושא עצמו, זו עמדה תקינה פוליטית של שיתוף פעולה כלפי הסניף הגלובלי של השמאל הקיצוני החדש האנטי-ציוני בישראל המונהג ע"י האקדמיה, כך שהיא תוכל לאחוז במקל בשני קצותיו בעודה אוכלת את העוגה וגם משאירה אותה שלמה. אוניברסיטת בר-אילן הנה מצדיקה את עצמה בשיתוף הפעולה מרצון שלה עם השמאל הקיצוני ועם פעולותיו הבוגדניות. ואני בטוח שהיא אינה גאה בכך, אך עושה זאת על אף הכל.

 

את האקדמאים הנדונים, קוטף, ששון-לוישדבריהן מעידים בעד עצמם באופן הברור ביותר ושותפיהן בכל המוסדות האקדמיים שלנו, יש לפטר לאלתר, ללא הרהור שני, על תקיעת סכין בגב, בגידה ושיתוף פעולה עם האוייב בעת מלחמה. פעולותיהם של כל אלה חמורות לעין שיעור. על עמיתיהם ועל הציבור הרחב להחרימ אותם ולהוציאם ממסגרת החברה והחוק. על משפחותיהם להתבייש בהם ולשבת עליהם 'שבעה' לאחר הכרזת 'כרת' עליהם. יש לפרסם את פעולותיהם למרחוק בישראל ובתפוצות , כך שלא יהיה להם מקום לבקר, ללמוד וללמד.      

 

על מוסדות ההשכלה הגבוהה להפסיק להעמיד פני טיפשים ולהסתתר מאחורי התירוץ הדחוק והשחוק של חופש אקדמי. כולל אוניברסיטת בר-אילן. על דובריהם להפסיק לדבור משני קצות פיהם. על פעולותיהם לשקף לאמיתו את האני מאמין המוצג באתרי האינטרנט שלהם. 

 

הקץ לשמאל הקצוני בישראל ולמנהיגיו האיטלקטואליים והאקדמיים יפי-הנפש, המוכנים לוותר על זכויותיי למען אלו של אוייביי.   

 

הקץ להשמצות הכוזבות על המין הגברי. הקץ להאלהתו הכוזבת של המין הנקבי.

 

הקץ לפיוס התקין פוליטית של כל סוג ומין של תעתוע שכלי בשם זכות הדיבור, אקדמי והדיוטי.  

 

 

 ==========

דן ברקאי הוא סופר, משורר ומרצה

 

חזרה ל "מאמרי מערכת"שלח תגובה
חזרה לראש הדף
    האתר הוקם ע"י Sitebank ומתוחזק ע"י Blueweb Internet Services
    מבקרים: 257038966שלח לחברהוסף למועדפיםהפוך לעמוד הביתתצורת הדפסה
    blueweb