מוניטור האקדמיה הישראלית
English
חיפוש
למה משמש המוניטור?
מאמרי מערכת
מי אנחנו
אוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תל אביב
מוסדות אחרים
חרם בשיתוף עם אקדמאים ישראלים
חתימות של אקדמאים ישראליים על עצומות אנטי-ישראליות
מאמרים כלליים
פורום קוראים
צור קשר
מאמרים כלליים
הסוסים הטרויאנים בינינו
 

20 מאי 2010

הסוסים הטרויאנים בינינו

בקרב חברת בני אנוש מקובל להניח כי בגידה בעמך ומולדתך הינה פעולה בה הבוגד בפועל קושר קשר עם גורם חיצוני לנו, ידיד או אויב, על מנת ליצור בעזרתו מציאות אחרת הנוגדת את אמונתם, רצונותיהם ואף קיומם של תושבי מדינתו.

ההגדרה לעיל אינה חד משמעית ונחרצת.  קיימות דרגות של חומרה בנאמר לעיל, לדוגמא: שינוי תרבותי אינו כלול בהגדרה זו, המגיעות בהדרגה עד למעלת בגידה בעמך ובמולדתך תוך הפיכה פשיסטית וכוחנית (שאינה באמצעים דמוקרטים), של המשטר השורר.  לא כל קשר לקשירת-קשר חתרני עם גורמים חיצונים לנו יחשב כבגידה.  כבכל תחום מחיינו, המידתיות חייבת להישקל לחומרה אם לקולא.

הנאמר לעיל בהחלט מציב את "הקרן לישראל חדשה" אשר פעולותיה משך שני העשורים שחלפו שנויות במחלוקת קשה, וזאת עדיין בלשון המעטה, בעמדה המחייבת בחינה מעמיקה באשר להגדרת פעולותיה כסיפה של בגידה במולדתם של ישראלים, פעילים בקרן הן בארצות-הים והן בישראל.

מאז שנת 2009 וביתר שאת בשנת 2010 עלו לכותרות ונישזפו בקרני השמש המחטאות פעולותיה של "הקרן", נוצרו מחנות בינינו אשר האחד והעיקרי רואה בפעולות "הקרן" מעשה בגידה בנו כולנו ברמות שונות של חומרה, מפאת שפועלת להפוך המשטר השורר במדינה באמצעים חיצונים-כוחנים, בעוד המחנה האחר, מצומצם בהקפו אך שלא בדין, מפאת מחטף דמוקרטי, משמעותי במשקלו הסגולי, רואה בפעילות הקרן מעשה לגיטימי ואף מבורך.

 

ללא כל ספק הוקמה "הקרן" מראשיתה ובתוך כוונת מכוון כ'סוס טרויאני' הבא להציג מצג שוא של עצמו בעודו פועל באורח "אורווליאני" כ'היפכה מסתברא' בכיוון שונה לחלוטין מהמוצג.  "הקרן" עושה בחלקו שימוש בוגדני בכספי תורמים יהודים, אמריקנים בעיקר, המעלים תרומתם בלב ונפש חפצה בעבור כולנו מפאת שמאמינים באמונה שלמה כי בכך הינם תורמים לחיזוקה, ביצורה וקיומה של מדינת היהודים היחידה בחלד.

אנשי "הקרן" האמורים להיות הנאמנים על ניתוב התרומות ובה במדה מודעים היטב להגדרות ה'מעילה באמון', עושים שימוש ציני, נכלולי ומאחז עינים בכספים אלו, שלא בידיעת התורמים ובהסכמתם, על מנת להוציא לפועל אג'נדה מוכמנת המרוחקת ת"ק מונים מהצהרותיה ומכוונותיה הפומביות.  בכך מועלים אנשי הקרן בפעם הראשונה באמון שולחיהם התורמים, אך זו אך ההתחלה, הבגידה בארצם ומולדתם חמורה מונים רבים.

 

לצורך זה פועלת הקרן בשני מישורים.  האחד, הינו מצג 'הסוס הטרויאני' במלא הדרו דהיינו, אלו כספי התרומות המנותבים בישראל לצרכים לגיטימים ואף נאותים.  אלו באים לסבר ולהפיס דעתם של התורמים ומשמשים בידי מנהלי "הקרן" כעילה הפומבית לפעילותה הגיטימית לכאורה וזאת בנוסף להשפעה מאחזת עינים על תמימונים בתוככי מדינת ישראל אשר קצרה הבנתם מלהשיג את גודל ההונאה.  זוהי הפסאדה, אחיזת העינים בה משתמשת "הקרן" על מנת להסוות את מטרתה העיקרית ובמקביל להשתיק קולות ביקורת אפשריים כנגדה.

 

המישור השני, העיקרי, אשר לשמו הוקמה ופועלת הקרן מלכתחילה מתחילת שנות התישעים ועד עצם ימינו אלו הוא מימון, תמיכה והדרכה (באמצעות עמותת "שתיל" בישראל), של עמותות חוץ פרלמנטריות (בינהן אותן 14 "עמותות גולדסטון" הידועות לשימצה), אשר חרטו על דיגלן את כוונותיהם, הנעות החל משינוי המשטר בישראל, עבור דרך ביטול אופיה היהודי של המדינה וכלה בביטול המסגרת היהודית הלאומית והפיכת מדינת ישראל למדינת "כל אזרחיה" דהיינו, מדינה בעלת רוב פלשתיני ומיעט 'דהימי' יהודי.

 

עמותות אלו, הממומנות בנדיבות מפליגה על ידי "הקרן לישראל חדשה"פועלות בריש גלי ובראש חוצות ומשתפות פעולה החל מקשירת קשר עם גורמים שוטמי ישראל במדינות ידידותיות (לכאורה) לישראל תוך ניצול המשטרים הדמוקרטים בהן ועד שיתוף פעולה בוטה, הן גלוי והן חתרני וסמוי, עם אויבינו המרים ביותר אשר אינם מהססים לבטא את רצונם למחוק אותנו מהמפה.

מסע אחיזת העינים נימשך במלא עוזו בעזרת כסות נכלולית וצינית המכונה "זכויות אדם" המבורכות ורצויות לכשעצמן במדה ונעשות ככאלו, אשר בשמן מנסה "הקרן" להכשיר כל דבר עוולה המבוצע על ידה.  כאמור אנשי "הקרן" המודעים היטב לפעולותיהם החתרניות, אמור בוגדניות, במדינת ישראל ועמה מנסים להכשיר את השרץ תוך טבילה במקווה "זכויות האדם".

חמור מכך, אנשי הקרן מנסים להדוף הביקורת נגדם ובפירוש לסתום פיות המבקרים, בתייגם הביקורת כרדיפה "מקארת'יסטית", בהעלימם מהשומעים כי לאחר שניפתחו ארכיוני המשטר הסובייטי בסוף שנות התישעים נימצא כי למעט בודדים, כל אותם כמאה וחמישים בכירים אמריקנים, קומוניסטים מושבעים שהואשמו על ידי הסנטור מקארת'י בתחילת שנות החמישים בקומוניזם ובבגידה בארה"ב נימצאו בהתאם למסמכי הק.ג.ב הסובייטי שפורסמו לעין כל,.קשורים בעבותות עבים של מסירת מידע ובגידה בארצם. 

למותר לציין כי כל עמותות השמאל הרדיקלי ובייחוד המדיה האמריקנית הגנו בזמנו על שורת הבוגדים שם בחרוף נפש. למותר גם לציין כי לא נישמעה ולו מלת התנצלות אחת משהוברר לאחר שנים כאמור, כי אכן בגידה היתה גם היתה והמדיה האמריקנית טעתה בתום לב אם ביודעין בהגינה על בוגדים.

ואצלנו, כל שורת בוגדי ישראל מקום המדינה ועד הלום, כולם עד אחד, עשרות רבות, היו שייכים לשמאל התיקני כמו גם הרדיקלי והפשיסטי הישראלי, לא נימצא בינהם ולו חובש כיפה אחד לרפואה.  אהה, למותר לציין את תמיכתם הבילתי מסוייגת של מירב חברי המדיה הישראלית בשורת הבוגדים בינינו.  האם תמיכה הדיוטית, אווילית זו חוזרת גם בענין "הקרן לישראל חדשה"?

 

תומכי הקרן נחלקים לשלש מחנות עיקריים.  האחד כולל בתוכו אנשי אקדמיה, מדיה ומשפט המודעים היטב אידאולוגית למטרותיה האמיתיות של הקרן דהיינו, הפיכת המישטר בישראל למשטר של "כל אזרחיו", בעודם כמובן מודעים למשמעות הניגזרת כלאמר, הפיכת מדינת ישראל למדינה פלשתינית ובכך אין תמא איפה כי תומכים ב"קרן" באופן עיוור ונחרץ.

התרוץ החביב עליהם לבגידתם הרעיונית והמעשית בעמם הוא "אהבת ישראל" אשר, רחמנא ליצלן, מביאם לעשות את אשר עושים דהיינו מעשי בגידה מובהקים במדינתם, "באהובתם ישראל".  לגבי דידם הם המורמים מעם, הם היודעים טוב יותר מכולנו מהו שטוב עבורנו בעודם, נילעגים, הדיוטות, וטיפשים שכמותם, אינם משיגים עד כמה טועים ומטעים הם, עד כמה אובדי דרך, חזון ומציאות הינם, עד כמה אנטי-אינטלקטואלים הם, עד כמה מביישים הם את המושג "אקדמאים".  צדקנותם ותרוציהם הינם כה מטופשים ואינפנטילים עד כי רק אינטלקטואלים כדוגמתם מסוגלים להאמין ולתמוך בהם.

 

השני, הינו מחנה האופורטוניסטים ותאבי הבצע והשררה.  עשרות אלפי ישראלים המוצאים פרנסה מכובדת בכך שפועלים למען מטרות הקרן, מועסקים וממומנים על ידה דרך עמותות השיטנה בינינו.  כולם מודעים למטרותיה האמיתיות של הקרן וחלקם אף אינם מסכימים עמן, אך הללו "ימכרו את סבתם" בעבור נזיד עדשים.  אלו הם אותם הבואשים מתחתית החבית האנושית אשר לצערנו חיים בינינו.

על מחנה זה נימנים גם אותם דו-פרצופים אשר במודע ובכוונת מכוון מעלים באופן פומבי תמיכה בפעולות "הקרן" אף אם מתעבים את האג'נדה הניסתרת שלה וזאת עקב רצונם להימנות על המחנה בעל המשקל הסגולי הגבוה במדינתנו, המדיה, מערכת המשפט והסקטור האקדמי.  ניסתר מעיניהם כי ימיה של "האליטה" הישראלית הזו קצובים והם יפלו לשאול תחתיות יחד עמה.  התהליך כבר החל.

 

הקבוצה השלישית הינה קבוצת "יפי-הנפש", אותם התמימונים בינינו (אמור גם אתרוגנים), אשר אינם מסוגלים עקב חסך אינטלקטואלי וריגשי להבחין בין טוב לרע, להבחין בין המטרות הלגיטימיות של הקרן לבין פעילותה הבוגדנית בכולנו באמצעות זרועה הארוכה הלא הן העמותות שוטמות ישראל בינינו. 

ניבצר מהללו להבין כי רוצח אשר ניכמרו רחמיו על זקן תשוש ומעבירו צומת תנועה סואן עדיין נותר רוצח.  ניבצר מהם להבין כי המפלגה הנציונל סוציאליסטית (נאצים) בגרמניה אשר חוללה ניסים וניפלאות עבור העם הגרמני שלאחר אסון מלחמת העולם הראשונה בהוליכה אותו ממשבר כללכלי אדיר ממדים לחיי רווחה יצרנים, אין בכך כדי למחול לה על אותם 25 מליון נירצחים בני עמים שונים שבאחריותה, כולל ששת מליוני בני עמנו.

גם הניצחון אדיר הממדים ממלחמת העולם השניה של רוסיה הסובייטית על המפלצת הנאצית אין בו כדי למחול ולו כקוצו של יוד לסטאלין ולמפלגה הקומוניסטית שם (על שלל יהודיה), את רצח 25 המליונים מבני עמם שוחרי החופש וזכויות העיסוק והביטוי, המתנגדים למשטר.

דהיינו, אינך מצדיק רע בטוב שאולי נעשה במקביל.  הרע נישאר, הוא שריר וקיים ומעשים טובים אינם מסוגלים למרקו.  נכון, בטיעון לעונש עלינו להתחשב בכך לקולא, אך לא יותר מכך.

נימנים על קבוצה זו גם כל אותם אלו אשר העובדות אינן מבלבלות אותם.  לגבי דידם העובדות הינן אך המלצה בלבד, אשר ניתן לכופפן או אף להתעלם מהן בהתאם לגחמות ומשאלות לב המתבונן.  אלו הינם הכסילים בינינו.

מפליא הוא כי אנשים טובים, אפשר אף מוכשרים, מולכים שולל, כה בקלות על ידי נכלולי "הקרן לישראל חדשה". ראוי היה כי יפקחו עינהם, יפתחו מוחם לאשר מתחולל לנגד עיניהם.

ביסוס עובדתי לנאמר בנוגע ל"קרן לישראל חדשה" ניתן למצוא בהרחבה במהדורה השניה (2009) של סיפרי "משנאי החינם בינינו" המצוי חינם להורדה לכל דורש.

 

הדרך להתגבר על נכלולי "הקרן" הינה פשוטה, יש לידע התורמים הפוטנציאלים בקרב יהדות אמריקה על אשר מעוללת הקרן ולהמליץ בפניהם להרים תרומתם לישראל דרך קרנות תמיכה אחרות הפועלות ביבשת האמריקנית דהיינו, עלינו ליבש את מקורותיה המוניטרים של "הקרן" והיא תקרוס מכובד עצמה.  במקביל עלינו לבחון לעומקן את תרומות הקרן לעמותות שוטמות ישראל הפועלות מתוכנו תוך שמסיתות אומות העולם לפעול נגדנו, ולהצמיתן.

 

כעת, מצויידים בתובנת "הסוסים הטרויאנים" המובאות במאמר זה, הבה וניתבונן סביבנו ונבחין על נקלה כי מוקפים אנו בעדרי סוסים טרויאנים חסרי רסן המצויים בכל אתר ואתר בינינו.  על מנת להצדיק בגידתם בעמם ובארצם בעבור מילוי גחמותיהם האישיות, מעטרים הללו מעשיהם הנכלולים בשלל צבעים "טרויאנים".  דוגמאות?  בבקשה:

אקדמאים בינינו מצדיקים בגידתם בשם "החופש האקדמי" (מה זה בדיוק?).  אנשי משפט מצדיקים שפיטתם המוטה החד צדדית, האג'נדתית בשם רוממות שילטון החוק ושמירה על ערכי המשטר הדמוקרטי (כן וודאי, דמוקרטיה מותנה וחד צדדית, אליטיסטית-אג'נדתית).  אנשי מדיה מצדיקית תמיכתם הבילתי מסוייגת באויבי ישראל המרים ביותר בשם "חופש הביטוי" ו"זכות הציבור לדעת" (מי שמם להחליט בשמנו על זכותנו אנו לדעת, כל דבר שהוא).   

דוגמא טובה לכך הוא השופט "הטרויאני" אהרון ברק שחש מחויבות עמוקה יותר לעמיתיו שוטמי ישראל בארצות הברית מאשר לבני עמו בתוכם ישב ואותם שפט למשפח.  כמובן שלא נירצה לפגוע בחברי הפרקליטות בוגרי השתלמויות השמאל הקיצוני הפשיסטי באירופה וארה"ב ונזכירם באותה נשימה, הם ראויים לכך.

דוגמא נוספת היא פעולותיהם של אירגוני "שלום עכשיו" ובצל"מ כארכיטיפוסים לבוגדנות ישראלית המתהדרים ב"שלום אכזב" ו"טובת ישראל", המחויבים בראש וראשונה למשלמי אתננם האירופים והאמריקנים על פני טובת בני עמם בנוסך "טרויאני" להלל.

בל יפקד מקומה של תחנת "גלי צה"ל" אשר ראויה יותר לכינוי "תחנת בוגדני צה"ל" אשר אינה מחמיצה כל הזדמנות להכפיש את מדינת ישראל עמה וצבאה בעודה מתהדרת באיצטלת צה"ל באותו נוסך טרויאני.  מדוע תחנה "טרויאנית" זו אינה מופרטת ומורחקת משורות צה"ל הינו נושא לתמיהה גדולה (שמא נתחיל בכך באהוד ברק?)

והכיצד נישכח את עיתון "הארץ" אשר הינו נושא הדגל של "הטרויאנים" במגזר המדיה הישראלי.  עיתון זה מתהדר "באהבת הארץ" (כן וודאי, איזה ארץ בדיוק?), אך הלכה ולמעשה מהווה את שופרם של כלל שוטמי ישראל בעולם ובפרט אירגוני הטרור הפלסתיני סביבנו ובתוכנו.  מי שהופתע כי ארוע הבוגדנות של "קם-בלאו" יכול היה להתרחש דוקא בעיתון "הארץ" שיקום.  די לקרוא את קרקס תגובות השיטנה האוטו-אנטישמיות היום-יומיות בכל נושא הקשור ליהדות, ציונות ודמוקרטיה במדינתנו של מרבית קוראי ומגיבי המהדורה האינטרנטית של עיתון "הארץ", אשר הפכה ולא ביכדי לארץ מקלט הזויה לכל ריקא, מצורע וזב חוטם במדינת ישראל, על מנת להבין כי החומר שיצרם פג תוקפו והפך מעופש מזה שנים ובכל זאת הימשיכו "בייצור".  האם יכול אי-מי להסביר באורח רציונלי מדוע זה מצויים עדיין אנשים בינינו המוכנים לשלם עבור מינוי בעיתון הסתה עלוב זה?

 

קישור לספר "משנאי החינם בינינו"

http://www.aaronroll.com/democracy/Hatred_for_Nothing_Volume2.pdf

 

אהרון רול

amroll@sympatico.ca

www.aaronroll.com

http://www.aaronroll.com/democracy/Hatred_for_Nothing_Volume2.pdf

http://www.aaronroll.com/Democracy/Israeli Democracy chapters.pdf

חזרה ל "מאמרים כלליים"שלח תגובה
חזרה לראש הדף
    האתר הוקם ע"י Sitebank ומתוחזק ע"י Blueweb Internet Services
    מבקרים: 257038379שלח לחברהוסף למועדפיםהפוך לעמוד הביתתצורת הדפסה
    blueweb