מוניטור האקדמיה הישראלית
English
חיפוש
למה משמש המוניטור?
מאמרי מערכת
מי אנחנו
אוניברסיטת בן גוריון
האוניברסיטה העברית
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תל אביב
מוסדות אחרים
חרם בשיתוף עם אקדמאים ישראלים
חתימות של אקדמאים ישראליים על עצומות אנטי-ישראליות
מאמרים כלליים
פורום קוראים
צור קשר
מאמרי מערכת
הזמנה להרצאה של פרופסור גדעון מ. קרסל

Invitation to a Lecture in Hebrew by Prof. Gideon M. Kressel on the 22nd of April 2012 at Ben Gurion University at 20:00


מוניטור האקדמיה הישראלית - הזמנה להרצאה של פרופסור גדעון מ. קרסל

ב-22 אפריל  2012

בשעה 20:00   באולם   202  בנין  28    אוניברסיטת בן גוריון

"מפלגות" במוסדות האקדמיהתאים פוליטיים למורים ולסטודנטים

גדעון מ. קרסל היה ראש היחידה למחקרים חברתיים (1989-2000) במכון לחקר המדבר אוניברסיטת בן גוריון. 

פעם נגע המ?נ?ע?ד הפוליטי שבין ימין לשמאל בנושאי עבודה והון במשק הלאומי ובחברה. כעת מסמן הוא מנעד המעביר מאינטרס יהודי גרידה (= ימין) לאינטרס פן-הומאני (= שמאל) או פרו-ערבי.

הראשון נסמך על ציוויי דת ואילו השני הנסמך על ציווי אמוני כלל אנושי, ברם, לעיתים מאבדים משרטטי הקווים את האוריינטאציה והבלבול מביך. בריא כי הגות ופרוגראמיזציה חדשה נחוצים למצע השמאל ולשינוי הצפוי הראוי להשקפותיו. שינוי נחוץ לא פחות למצעי הימין האובדים באמוציות.

אלא שהשמעת דעות בנושאי השעה: חוקה, מדיניות חברתית, מדיניות משרדית או תפקוד שירות המדינה וכו', השמורה לכולנו, מן הראוי שלא תעסיקינו במסגרות הלימוד והחקר. חשיבה מחקרית מותנית בניטרול דעות קדומות כדי אובייקטיביות מרבית.

עיקרו של ההבדל הוא שכאנשי מדע עלינו לעמוד על דפוסי המבנה החברתי; על סדרים ארגוניים; על יסודות הקיום של נורמות התנהגות. עלינו לא?כ??ן גורמים מייצבים כן גורמי תמורות, אם חלות כאלה, ובל נשכח כי איננו סוכני שינוי. פוליטיקאי שיבקש לשנות דברים לחיוב או שלילה, חופשי יהיה לעשות זאת, אגב שימוש בעבודותינו, ברם, לא משום הסמכה שיקבל מאיתנו כי איננו מוסמכים לשנות דברים שאנו מוצאים. כאנשי מדע ביכולתנו לסמן שינויים הרצויים לאוכלוסיות הנחקרות, ברם, אין השינוי מסמכותנו. איננו מוסמכים לגרימת שינויים או להסמיך אחרים לשנות.

כאזרח, נדרש אני לעצב עמדה אשר למצוי על סביבותי. להגות בכל הטעון תיקון; לעצב דעה שיפוטית מה לדעתי רצוי לחברה ולכן ראוי שאקדם אותו במעשים. אלו הן שאלות תלויות הקשר ערכי. אולם השאלה מה רצוי שיקרה, התלויה בהשקפותיי, איננה מסמכותי לאמירתה כמדען.

ניתוח לאיתור גורמי החומר קודם בהכרח להיווי של נ?ת?ך או מ?ס?ג. יצור חומרים חדשים מושתת על שינוי מרכיבי החומר. כך למשל, עמידה על תכונות הברזל היא תנאי לחישול פלדה. בידוד האטום וחלקיקיו יקדים ליצור חשמל אטומי. יצור חשמל = לרווחת האדם; ייצור פצצה = להרוג אנשים! מדעני לוס-א?ל?מו?ס בפיקוח קולונל גרובס חששו מלהעניק לאדם כח הרס זה, לבל ישתמש בנשק האטומי. בכל זאת הם עשו כן בשל אילוץ - המאמץ המלחמתי הלאומי.

עמידה על תכונות דברים; חומרים; אנשים; אם באקדמיה, מחייבת את העוסקים במסגרת זו לניטראליות אפקטיבית. הסגל האקדמי כשיר עפ"ר גם ליישום ממצאי מחקר לשימוש מעשי. אם כך, שימוש בכל?י המדע ובממצאיו -- מחייב הצהרת כוונות כגון: "בדעתי לשנות הרגלי צריכה של הציבור מ- א ל- ב כן להסביר על שום מה? מה צפוי שיהיה שכרי משינוי זה עת נובע מכוח ממצאי המדע. אם מתכוון הוא להטיב או להרע. השיקול הסלקטיבי להטיב עם א ולהרע ל-ב איננו מדעי, הוא פוליטי. נובע הוא ממקום אינטרסנטי. מובן מכך כי השינוי הוא לתועלת מחוללו. אף אם לעיתים קרובות מובא נימוק אידיאולוגי לכסות על שיקולי תועלת.

טוהר הנגיעה המדעית נבחן אפוא באי-פניות המטפל בחומר. מדען הוא זה המתמודד לפרש מצבים העולים במחקר. הוא מחדש השגות בעודו נאמן לעובדות העולות במחקר. המפברק "נתונים" לעולם כופר במוסכמות המדע. יהיה זה גם אם בשם רעיון או עסק המוצדק לגופו. פסוודו מדע הוא פלילי. מחקר שימושי (לא עיוני) המקדים לשינוי פני הדברים, מערב גם אנשי מדע. לימוד מרכיבי ההוויה מזמן ממילא גם כילים לשנותה. על מדענים המשמשים בכיליהם כדי גרימת שינויים לפעול בכפיפות לחוק ולכללי המוסר, שאינם מדעיים מסוגם. על הפועל לשינוי ההוויה בין אם שולל אותה לטעמו או לשם קבלת שכר, ליידע את הצופים בו מה הם מניעיו. יש המחולל שינוי כמניפסט של כוח, הטוב לו לעצמו, אך מסוכן לחברה. אדם המשנה דבר ללא אחריות לתוצאות הלוואי של השינוי -- מסוכן לכול.

בגלויות עמינו שכיחים היו חריגים שפעלו בטובת עניינים פרטיים ולו על חשבון טובת הציבור ממנו באו. היו שעשו להזיק לבני עמם בבריחה מחובות או מרשעות גרידה. לעומתם עוצב "דין רודף ומוס?ר" משמע היתר להורגם, כך לעצור בשילוח פורעים בבני קהילתם.

אדרבא,במקומותינו, נקיטת עמדה פוליטית לא רק מותרת, היא מתבקשת; למועדי הבחירות לכנסת, להסתדרות, לרשויות המקומיות וכו'. אין יוצא מכלל זה.

ברם, אסור שרבוב עמדותיך לגבי בעיות השעה ביחסי הפנים בארץ או ביחסים הבינלאומיים של ישראל, לכיתות הלימוד שלך! אם עוסק אתה בנושא המפלגתי שהוא שטח התמחותך, בריא כי תהיה קשוב למכלול הקולות המושמעים בנושא ובזירה, כי תצפה בקשת הצבעים והסמלים שבשימוש המפלגתי, לבל-תשקע רק בנעשה בטובת איזו מפלגה כדי לקדמה.


כולם מוזמנים – יוגש כיבוד קלחזרה ל "מאמרי מערכת"שלח תגובה
חזרה לראש הדף
    האתר הוקם ע"י Sitebank ומתוחזק ע"י Blueweb Internet Services
    מבקרים: 255350470שלח לחברהוסף למועדפיםהפוך לעמוד הביתתצורת הדפסה
    blueweb