הדפס עמוד


ענת מטר מהפורום לשחרור האסירים הפוליטיים
From: Anat Matar
To: matar@...
Sent: Saturday, May 07, 2005 11:43 PM
Subject: free the poltical prisoners


 
אנא הפיצו בתפוצה רחבה.
 

                                                                    הפורום לשחרור האסירים הפוליטיים

הפורום לשחרור האסירים הפוליטיים הוא יוזמה חדשה שנועדה להאיר את הבעיה הכאובה של האסירים הפוליטיים הפלסטינים הכלואים בישראל.

בהמשך מובאת הצהרת הכוונות של היוזמה, ובצרופה – דו"ח שכתב אחד האסירים, מוכלס בורגאל, בשם חבריו, ובו הוא מתאר את מצבם של האסירים, מציג השוואה המעידה על אי-שוויון קיצוני בינם ובין האסירים הפוליטיים היהודים, מצהיר על התנגדותם של האסירים לאלימות וקורא לנקוט יחס שוויוני וצודק כלפיהם.   

                                  ב-29.5.05, בשעה 18.00, יתקיים באוניברסיטת תל-אביב כנס בנושא האסירים

                                             הפוליטיים בהזמנת מכון מינרבה ומרכז עדאלה (פרטים בקרוב)

                                                                                                                   *

                                                                                         לשחרר את האסירים הפוליטיים!

הקלישאות הרווחות הנוגעות לשאלת שחרור האסירים הפוליטיים מעלימות כמה עובדות חשובות. אחת מהן היא, למשל, העובדה שעצם שחרורם של אסירים פוליטיים, יותר משהוא "נטל הכרחי" או "מס שצריך לשלם" עבור תהליך של פיוס, מהווה זרז שמאפשר תהליך כזה. כמו בהנהגות הפוליטיות שהתעצבו במהלך מאבקים במקומות אחרים, גם כאן, מהווים האסירים לשעבר חלק חשוב בהנהגה הפוליטית הפלסטינית. גם האסירים הכלואים עדיין, שחלקם מרצים כבר יותר מעשרים שנה בכלא הישראלי, הם כיום גורם מרכזי בתהליכי הדמוקרטיזציה והפניה לדרך המשא ומתן. עובדה נוספת היא ש"דם על הידיים" נמצא בשני צדי הסכסוך. יתר על כן, המעשים בגינם נכלאו האסירים הפלסטינים היוו חלק ממאבקם הפוליטי לשחרור, מה שקשה לומר על שפיכת הדם שבוצעה בידיים ישראליות. עצם ההכרה בכך מהווה נדבך חשוב בדרך להתבגרותם הרגשית והפוליטית של שני הצדדים, ולכן בדרך לפתרון הסכסוך.    

בדיון הכללי בשאלת האסירים הפוליטיים הפלסטינים נעלם לעתים עניינם המיוחד של אלה מהם שהם אזרחי ישראל. בפורום לשחרור האסירים הפוליטיים נתמקד תחילה במקרה של אסירים אלה, אשר נשפטו ונכלאו בשנות השמונים, הרבה לפני הסכמי אוסלו. במקרים רבים, המדובר באסירים עליהם הוטל עונש מאסר עולם, אך למרות השנים הרבות שחלפו, עונשם לא נקצב.

את האסירים האלה יש לשחרר לאלתר מהסיבות הבאות:

 * אסירים ישראלים יהודיים שנשפטו על עבירות זהות או דומות זכו לחנינה או שעונשם נקצב וקוצץ פעמים מספר, לעתים גם בלא שהביעו חרטה (ראו פרטים במסמך המצורף). אילו היה נקצב עונשם של האסירים הפלסטינים באורח דומה היו כבר רובם משוחררים. מעבר לכך, מלכתחילה העונשים שנגזרו על אסירים פלסטינים היו קשים בהרבה מאשר על האסירים הפלסטינים. 

 * מאז החל תהליך אוסלו שוחררו אלפי אסירים פלסטינים מהגדה והרצועה; באחרונה שוחררו אסירים בעקבות שיחות שארם. האסירים הישראלים, שלא נכללו בהסכמי השחרור, נופלים בין הכסאות. כאשר נציגי הרשות הפלסטינית מבקשים לבקרם, לדאוג לאינטרסים שלהם, או לכלול אותם במסגרת הסדר שחרורים, הם נתקלים במענה שהמדובר ב"עניין פנימי של ישראל, כי אלו אזרחיה". מאידך, כאמור, יחסה של ישראל לאזרחיה אלה מפלה בעליל, בהשוואה לאסירים הפוליטיים היהודים.

 * האסירים שחלקם לקחו חלק במאבק מזוין הצהירו במפורש כי אינם תומכים עוד בדרך זו והם מאמינים בדרך המשא ומתן והשלום. מדינת ישראל מנהלת משא ומתן עם חברי ארגונים שהוגדרו על ידה ארגוני טרור ורואה בהם גורם פוליטי לגיטימי. על אחת כמה וכמה עליה לנהוג כלפי אזרחיה הפלסטינים באמות המידה המקובלות כלפי אזרחיה האחרים.

תנאי מאסרם של כל האסירים הפוליטיים הפלסטינים קשים בהרבה מאלה של האסירים היהודים ושל אסירים פליליים, שחלקם הורשעו בעבירות חמורות יותר. במשך כל שנות כליאתם נמנעות מהם שיחות טלפון וחופשות, קיימות הגבלות חמורות על הביקורים אצלם, נמנע מהם מגע פיזי עם בני משפחותיהם, ומוטלים עליהם עונשים וקנסות חריפים בהרבה מהמקובל במקרים אחרים.

הפורום לשחרור האסירים הפוליטיים שם לעצמו למטרה להיאבק למען שחרורם ההדרגתי של האסירים הפוליטיים ולשיפור תנאי מאסרם כל עוד הם כלואים. בכוונתנו להגיע לתודעתו של ציבור רחב ולעורר אותו לפעולה. עוזרים לנו בכך ארגונים כגון "האגודה למען האסיר בישראל - טירה" ועדאלה.

לפרטים: ענת מטר (טל. 052-8560001), סנאא סלמה (טל. 054-4485040), תמר ברגר (טל. 054-5331484)       

אוניברסיטת תל אביב

    הדפס עמוד