הדפס עמוד


רציתי רק לברך אותכם על היוזמה הברוכה והמתחייבת.

אכן, התופעה הפוסט-ציונית היא מסוכנת בהרבה ממה שנראה בהתחלה. העובדה שאנשי אקדמיה שמקבלים את שכרם מהמדינה (ומעבר לכך: עצם יכולתם לשמש כאקדמאים בישראל מקורה  בקיומה של מדינה יהודית פה) יורקים בצורה כה בואה לבאר שממנה הם שותים היא פשוט דוחה. עם זאת, הייתי מציע שלא להדרדר לרמה שלהם ולהיזהר בשימוש במילים  אתר כזה צריך להיות אובייקטיבי ככל הניתן, כדי שלא ייחשד בהטיית האמת. 

פורום קוראים

    הדפס עמוד