הדפס עמוד


חזק ואמץ על היוזמה המבורכת והקדושה.
 אני יודע על רבים אחרים שהזדעזעו ועדיין מזדעזעים נוכח גל השנאה העצמית
 המבוטאת על ידי אקדמאים בכירים ו- "אנשי רוח", שאינם מייצגים אלא מיעוט
 קיקיוני ורעשני בקרב אוכלוסיית המדינה
פורום קוראים

    הדפס עמוד