הדפס עמוד


ערב דיון לכבוד ספרו של אורן יפתחאל: אתנוקרטיה-קרקע ופוליטיקת הזהויות בישראל/פלסטין

http://www.vanleer.org.il/Data/UploadedFiles/Events/642.pdf

יום שני 25 בדצמבר, 2006  

אתנוקרטיה
קרקע ופוליטיקת הזהויות בישראל/פלסטין
שעת התחלה - שעת סיום: 21:00-19:00
על הארוע:


ערב דיון לכבוד ספרו של אורן יפתחאל

אתנוקרטיה היא סוג משטר המאפשר ומעודד את התפשטותה ואת שליטתה של קבוצה אתנית דומיננטית במרחבים בסכסוך. הספר מציג תיאוריה ביקורתית חדשה ומסגרת השוואתית המסבירה את התפתחות הגיאוגרפיה הפוליטית של מדינות אתנוקרטיות.
הספר מזהה את הליברליזציה החלקית של ישראל ואת עלייתו של סדר "האפרטהייד הזוחל" בעת אחרונה כנובעים מסתירותיו של המשטר האתנוקרטי. בסופו מוצעים אפיקים שונים למעבר מאתנוקרטיה בלתי יציבה לדמוקרטיה בת קיימא, באמצעות גיבושו של סדר יום חדש הכולל מעבר הדרגתי לדו-לאומיות, לצדק חלוקתי ולרב-תרבותיות.
רשימת משתתפים:
יו"ר ודוברת: ד"ר טובי פנסטר, אוניברסיטת תל-אביב ומכון ון ליר בירושלים
פרופ' סמי סמוחה, אוניברסיטת חיפה
ד"ר יוסף ג'בארין, אוניברסיטת חיפה, MIT בוסטון
ד"ר לב גרינברג, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מגיב: פרופ' אורן יפתחאל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אוניברסיטת בן גוריון

    הדפס עמוד