הדפס עמוד


לכבוד חברי מועצת הנאמנים אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 
 
הנדון: הסתה נגד ישראל וגילויים של פוסט-ציונות באוניברסיטת בן גוריון
 
 


 
ברוכים הבאים לישראל!
אנחנו ב"מוניטור האקדמיה הישראלית" הננו המקבילה של "Campus Watch" בארה"ב. אנחנו עוקבים אחר התנהלותם של חברי סגל אקדמי המשתייכים לזרם הפוליטי האנטי–ישראלי הקיצוני בישראל וחושפים את הפעילות התוקפנית שלהם בקמפוסים של האוניברסיטאות, כולל אוניברסיטת בן גוריון בנגב. פעילות זו כוללות שיתוף פעולה עם גורמים אנטישמיים ברחבי העולם, קידום וסיוע בהטלת חרם בינלאומי על ישראל ועל מוסדותיה, קריאה להשמדתה של מדינת ישראל ותמיכה גלויה בפעולות טרור נגד ישראל.
 
אנו פונים אליכם בבקשה להתוודע אל פעולותיהם של אלה מבין חברי הסגל האקדמי באוניברסיטת בן גוריון הנמנים על הזרם הקיצוני ולהשמיע ברבים את דעותיכם בנושא, בקול רם וברור. אנו מאמינים, כי התומכים באוניברסיטאות הישראליות והתורמים להן מבקשים לבנות ולחזק את מדינת ישראל ולא לממן קיצונים השואפים לחורבנה ולפירוקה. אנו מאמינים, כי חברי מועצת הנאמנים נושאים באחריות מוסרית להבטיח כי נדיבותם של התורמיים באוניברסיטת בן גוריון אינה מנוצלת לרעה כדי לממן את האקטיביזם של חברי סגל קיצוניים, את הפרת החוק מצדם ואת שיתוף פעולתם עם אויביה של ישראל.
 
אנא, עיינו בחומרים המצורפים ובקרו באתר שלנו.www.israel-academia-monitor.com
 

תודה רבה,
 

מוניטור האקדמיה הישראלית (Israel Academia Monitor)
ת.ד. 920 כפר שמריהו 46910, ישראל
 
 
 

 

אוניברסיטת בן גוריון

    הדפס עמוד