הדפס עמוד


מצ"ב קישור לעצומה נגד הענקת פרס ישראל לפרופ' שטרנהל. נא לחתום ולהחתים

.מצ"ב קישור לעצומה נגד הענקת פרס ישראל לפרופ' שטרנהל. נא לחתום ולהחתים ,בברכה
עתליה בן-מאיר

 
פרופסור שטרנהל כתב את הדברים להלן:


במאמרו "מול ממשלה סהרורית" (הארץ 11/05/2001), פרופ' שטרנהל הכיר בלגיטימיות של הטרור הערבי ביהודה ושומרון ויעץ למחבלים הערביים למקד את רציחותיהם במתיישבים ביהודה ושומרון, כדי שבאופן זה ישורטט הגבול בין ישראל שבתוך הקו הירוק לבין יהודה ושומרון:
"לרבים בישראל, אולי אף לרוב המצביעים, אין ספק בדבר לגיטימיות ההתנגדות המזוינת בשטחים עצמם. אילו היתה בפלשתינאים מעט תבונה, הם היו מרכזים את מאבקם נגד ההתנחלויות, לא פוגעים בנשים ובילדים ונמנעים מירי על
גילה, על נחל עוז ועל שדרות. כן היו נמנעים מהנחת מטענים בצדו המערבי של הקו הירוק. בדרך זו היו הפלשתינאים משרטטים בעצמם את פרופיל הפתרון שממילא יושג בעתיד"
 http://israel-academia-monitor.com/index.php?type=large_advic&advice_id=6162&page_data[id]=704&cookie_lang=he&the_session_id=f9ac664b3d90d824c529c23719e9686a


לפני כן, בעיתון דבר מיום ה-05/04/1988 פרופ' שטרנהל הסביר מה צריך לעשות להצלת הדמוקרטיה הישראלית:
 
רק מי שיהיה מוכן לעלות על עפרה עם טנקים, יוכל לבלום את הסחף הפשיסטי המאיים להטביע את הדמוקרטיה הישראלית.


 
http://www.haforum.org.il/newsite/atzoma.asp

אנא העבירו את העצומה לכל חבריך ומכריך

מאמרי מערכת

    הדפס עמוד