הדפס עמוד


לאור החדשות העדכניות מהבוקר בדבר פתיחת חקירה נגד ארגון המעודד השתמטות

15.9.08
שם פרטי : עמית
טלפון :
דואר אלקטרוני : amitsharonron@gmail.com
מלל חופשי : לאור החדשות העדכניות מהבוקר בדבר פתיחת חקירה נגד ארגון המעודד השתמטות, אני דורש להעלות לתודעה ולסדר היום הציבורי, פתיחת חקירות מקבילות כנגד ד"ר יורי פינס מהאוניברסיטה העברית בירושלים הקורא מעל כל במה להשתמט, לסרב לשרת, וחותר תחת קיומה של מדינת ישראל!! לא לעשות איפה ואיפה. יש להילחם בחתרנות זו מעל כל אתר ואתר. ד"ר פינס מסית לחתרנות, דבר שהינו עבירה בדיוק על אותו חוק שבגינו נפתחת כעת חקירת הארגון "פרופיל חדש".

פורום קוראים

    הדפס עמוד