הדפס עמוד


"הכיבוש הישראלי – ניתוח מבני" הרצאה של ד"ר ניב גורדון

 

http://cmsprod.bgu.ac.il/Home/Events/Israeli_occupation.htm

 

 

הכיבוש הישראלי - ניתוח מבני  <<  אירועים  <<  דף הבית
 
"הכיבוש הישראלי – ניתוח מבני"
 
 
 הרצאתו של ד"ר ניב גורדון מהמחלקה לפוליטיקה וממשל
במסגרת סמינר מכון בן-גוריון.

 
האירוע יתקיים בתאריך 09/03/2010 משעה 10:30 עד שעה 12:30  
 
 
 

 

 
אוניברסיטת בן גוריון

    הדפס עמוד