הדפס עמוד


ומה עם חרם אקדמי?
  ומה עם חרם אקדמי?

הבעיה היא יותר חמורה. יש מרצים בכמה מוסדות להשכלה גבוהה בישראל, כולל באוניברסיטה שלי, שקוראים לחרם אקדמי על ישראל, כלומר, לחרם על המוסדות שבהם הם עובדים ועל חבריהם לעבודה. כל בר דעת מבין, שהמוסדות היו צריכים מזמן לנקוט בצעדים נגד מרצים כאלה, להעמידם למשפט משמעתי ואולי גם לפטרם ולהרחיקם מהאקדמיה. רק במדינת האנרכיה של ישראל המרצים האלה, הצבועים וחסרי הבושה, יכולים לפגוע בביתם ולהיות חסינים מפעולת התגוננות לגיטימיות. שרק לא יספרו לכם שמדובר בחופש להביע דעות ובחופש אקדמי. כשם שאדם הקורא שרפה שרפה בבית קולנוע מבלי שתהיה כזו, אינו יכול לטעון לזכות של חופש הדיבור, וכשם שאדם אינו זכאי בשם הזכות הזו להסית לפשע ולאלימות, כך עובד במוסד אקדמי אינו יכול להנות מהזכות להרוס את המוסד שבו הוא עובד. לא יעלה על הדעת, למשל, שמרצה יחליט מתי הוא מלמד ומתי לא, או שהוא יחליט בכמה מוסדות הוא ילמד וכמה שעות בכל מוסד. כך לא יתכן שמרצה יקבע גם את כללי ההתנהגות שלו ויתבע חופש לקרוא לחרם על המוסד שבו הוא עובד. למרבה הצער, האבסורד המטורף הזה ימשך בלי הפרעה. אני קורא לחברי הסנטים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ להתמודד באומץ נגד התופעה החמורה הזו של חתרנות והרס מבפנים לפני שבאמת יהיה מאוחר מדי.

מרצה באוניברסיטת תל אביב  17:25 | 27.4
פורום קוראים

    הדפס עמוד