הדפס עמוד


עצומה: קריאה לסילוק עומר ברגותי מאוניברסיטת תל אביב שם: אבישי שטרק
 עצומה: קריאה לסילוק עומר ברגותי מאוניברסיטת תל אביב | זמן פנייה: 22/06/10, בשעה: 12:19:28
שם: אבישי שטרק
דואר אלקטרוני: avis@tauex.tau.ac.il
כתובת מחשב: 132.66.42.204
 
תוכן:
מדוע אתם דורשים מחותמיכם פרטים מזהים ואינכם מזדהים בעצמכם? צאו מחוריכם והראו לנו את פרצופכםלגבי ברגותי: בשם הדמוקרטיה אני מוכן לבלוע גם קרציה כמוהו נכים פולוטים כמוכם

אבי שטרק
פורום קוראים

    הדפס עמוד