הדפס עמוד


On Mon, 26 Jul 2010 14:58:16 +0200, asaph sion
האקדמיה מאבדת אמינותה ואהדתה הציבורית, שכן, הפוליטיקה השמאלנית, הפועלת להגנה על המחבלים הפלשתינים המוסלמים ועוזריהם, כשבה בשעה, נוהגים איפה ואיפה, כנגד כל מה שקשור בישראל וביהדות. יש להכריז עליהם מלחמת חורמה ללא פשרה, ולחסלם. עם טרור, אין להשלים
פורום קוראים

    הדפס עמוד