הדפס עמוד


הבהרה נוספת לגבי החוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית מאת הדיקן

 

 

לאתר הנכבד שלום וברכה,

 

קראתי בשמחה את דבריו של פרופ' אלחנן יקירה. אני, דיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית, יכול רק להוסיף שבניגוד גמור לכל מה שנכתב באמצעי התקשורת, לא זו בלבד שהמרצה בו מדובר לא פוטר, אלא שעל שולחני מונח מכתב הנושא תאריך מלפני שבועיים, כלומר לפני כל הפרשה החלה, מאת ראש החג לפילוסופיה  המבקש אישור להעסיק את ד"ר כן ברץ בסמסטר השני של שנת הלימודים הבאה! כלומר, מישהו הפיץ בכוונה בתקשורת עובדה לא נכונה.

 

פרופ' ישראל ברטל

דיקן

הפקולטה למדעי הרוח

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית

    הדפס עמוד